Elfgren Assistans har bedrivit personlig assistans i Stockholm sedan 2009 och har sedan 2011 Socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans.

Personlig Assistans Stockholm

Elfgren Assistans förmedlar trygghet och ansvar. Personlig assistans i Stockholm på dina villkor!

Elfgren Assistans har bedrivit personlig assistans i Stockholm sedan 2009 och har sedan 2011 Socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans.

Personlig assistans på den assistansberättigades villkor.

Det innebär att den personliga assistansen bedrivs på ett sådant sätt att du som assistansberättigad ska kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt utifrån dina önskemål och förutsättningar. Du ska ha möjlighet att bedriva ditt yrkesliv när det är aktuellt och ha möjlighet att utforma din fritid utifrån dina intressen och möjligheter.

Vår ledstjärna är att sätta den assistansberättigades önskemål och vilja i centrum.

Vi arbetar aktivt i samverkan med vårdinstitutioner, daglig verksamhet och nära anhöriga. Det är dock viktigt att dina önskemål står i centrum för det stöd och hjälp som vi som anordnare förmedlar. Vi vidtar inte mer omfattande åtgärder än vad du som assistansberättigad önskar.

Verksamheten kretsar kring din vilja och önskan som assistansberättigad, men vi tar också hänsyn till de regelverk som berör de anställdas arbetsvillkor. Vi måste till exempel ta hänsyn till arbetstidslagstiftning och regler kring arbetsmiljö.

Att välja personlig assistans - Steg för steg.

Vid ett första möte går vi igenom dina önskemål och hur vi på bästa sätt kan tillgodose dessa för att du ska känna dig trygg och säker i den personliga assistansen.

En genomförandeplan kommer att utformas i samband med att uppdragsavtal tecknas, och utformas helt utifrån dina individuella behov och önskemål.

Du som assistansberättigad kommer alltid att ha en individuell genomförandeplan. Detta innebär att den kan vara kortfattad och endast avse en överenskommelse mellan verksamhetsansvarige och dig. Den kan även vara betydligt mer omfattande där anhöriga, vårdpersonal som sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt andra som du ofta har kontakt med ingår.

En plan som anpassar sig efter dina behov

Genomförandeplanen är ett levande dokument som hela tiden kan ändras vid behov för att assistansen ska bli så bra som möjligt för dig.

När du har valt oss som anordnare och vi tecknat behövliga avtal samt bestämt en genomförandeplan kommer vi att rekrytera de assistenter som du behöver för att din assistans ska vara trygg för dig.

Vid val av personlig assistent har du alltid sista ordet!

Vi strävar efter att du ska få assistenter som delar dina intressen vad gäller arbete och fritid. Vid vårt första möte kommer vi även noga att gå igenom det avtal som vi tecknar och ingående förklara dess innebörd. När det gäller den ekonomi som berör din assistans (assistansersättning, utlägg för assistanskostnader och personalkostnader m.m) kommer den att vara fullt transparent. Detta innebär att du kommer ha full insyn i vad din assistansersättning används till. Samma skyldighet som vi har gentemot dig är också viktig att visa för utbetalaren - Försäkringskassan.

Personliga erfarenheter av personlig assistans i Stockholm

Ytterligare en omständighet som kan vara till fördel för dig vid bedömningen om vår trovärdighet att bedriva en trygg och säker assistans - är att jag som verksamhetsansvarig också är assistansberättigad.

Jag har upplevt hur assistans inte har fungerat som det är tänkt, där den personliga assistansen varit undermålig och utan hänsyn till den assistansberättigade. Dessa erfarenheter gör förhoppningsvis att jag har lättare att förstå och bedöma den assistans som du behöver.

Idag har jag den assistans jag behöver för att sköta mitt arbete som jurist och att kunna ha en aktiv fritid, där jag går på konserter, teater, opera och ofta förekommande restaurangbesök med mera. Vår strävan är att erbjuda dig detsamma!

Om du har några funderingar kring företaget och dess verksamhet, och om du har intresse av att ha oss som anordnare så tveka inte med att höra av dig!

Läs mer om våra andra tjänst – Ledarskap Stockholm

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå