Ledarskap & personlig utveckling i Stockholm

Elfgren Ledarskap och personlig utveckling, en verksamhet som vänder sig till företag och privatpersoner som har ett stort intresse av ledarskap och personliga utveckling – Vi anordnar föreläsningar och seminarier samt andra events där dessa frågor berörs

Att leda andra människor på ett aktivt och konstruktivt sätt, och att få dessa att utvecklas som medarbetare, kräver både kunskap (såväl teoretisk som praktisk) samt att du som ledare ska ha hög integritet och mod att fatta obekväma beslut. En duktig ledare, enligt min uppfattning, jobbar hela tiden aktivt med sin personliga utveckling. Detta kan innebära dels att man har lärt sig att bearbeta tidigare motgångar i livet, och dels att man hela tiden vill tillgodogöra sig nya kunskaper och erfarenheter. Det är min absoluta uppfattning att ledarskap och personlig utveckling följer varandra som ”ler och långhalm”.

En brist som jag anser att många chefer har är att man låser sig i tidigare föreställningar, och saknar flexibilitet och anpassningsförmåga. Ett utryck från det militära som jag tycker har ett stort värde är att ”gilla läget”. Att snabbt kunna ändra sina premisser utifrån nya omständigheter inger förtroende och trygghet för de man har ansvar att leda. Jag använder mig gärna av begreppet ”progressivt ledarskap”, vilket för mig innebär att du snabbt måste kunna inta olika roller som ledare utan att förlora fokus och auktoritet.

Progressivt ledarskap Stockholm

Exempelvis har jag i rollen som assistansanordnare ett ansvar för att leda och fördela arbetet av min personliga assistans, samtidigt som jag som assistansberättigad är helt och hållet beroende av mina anställda för min livsföring. Konkret innebär detta att mina egenskaper som ledare ställs på prov när jag å ena sidan behöver hjälp med till exempel personlig hygien och påklädning, och å andra sidan håller PU- och lönesamtal med samma person. Dessa erfarenheter står i skarp kontrast med de erfarenheter jag har som före detta reservofficer (förbandschef) där ledarskapet är utformat på ett annat sätt, men i grunden ändå densamma: att du är trygg i din ledarroll och kan inge förtroende även under pressade situationer.

Med mina kunskaper och erfarenheter ger jag inspirerande föreläsningar som går igenom ledarskapets grunder, såsom jag ser det, och närmare förklarar begrepp, till exempel ”progressivt ledarskap”. Föreläsningarna vänder sig i första hand till de som är aktiva ledare, men även till blivande ledare och andra med intresse för frågor kring ledarskap och personlig utveckling.

Läs mer om vår tjänst – Peronlig assistans Stockholm

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå